Takim me përfaqësues të bujqësisë, blegtorisë dhe agrobiznesit në kuader të konsultimit dhe hartimit të planit elektoral

Nisma “sëbashku projektojmë të ardhmen e Shkodrës”, lançuar nga znj. Bazhdari dhe stafi i saj, vijoi me takimin e tretë në kuadër të konsultimit dhe hartimit të programit elektotal për zgjedhjet vendore. Bujqësia, blegtoria dhe peshkimi ishin qëndra e diskutimeve mes specialistëve dhe drejtuesve të grupeve të interest, ku u dhanë ide thelbësore për programin tonë për Shkodrën.

Krahas mendimeve pozitive për zhvillim biznesmenët dhe specialistët nuk ngurruan të sulmojnë keqpërdorimin e financimeve vendase e të huaja. Programi jonë është kontarata jonë me publikun prandaj konsultohemi çdo ditë për çdo detaj. Politika e përfshirjes, transparenca në zbatimin e kësaj marveshjeje do pasojë fitoren tone. Te ardhmen e Shkodrës do e marrin në dorë pikerisht këta njerëz me vision të cilët besojnë ndryshimin, pavarësisht bindjeve politike e klaneve pengmarrëse. Ti sjellim në realitet sëbashku idetë për një të ardhme më të mirë.

 

No Comments

Post A Comment