”Mbështesim projektin tuaj”, suport ndaj të rinjve.

”Mbështesim projektin tuaj”, suport ndaj të rinjve.

Nisma “Mbështesim projektin tuaj” synon krijimin e traditave për aktivizimin e të rinjve në mënyrë që të nxitet veprimi pozitiv dhe altruist për të sjelle ndryshimin pozitiv në Shkodër. Promovimi i artistëve te rinj, rikonstruksion i fasadave të disa shkollave , pasurimi i bibliotekave por edhe shtimi i hapsirave të gjelbra nëpërmjet punës vullnetare në mbjelljen e pëmeve janë disa prej veprimtarive të mbështetura.

No Comments

Post A Comment