Dorezohet titulli “Honoris Cause” Keti Bazhdarit, per kontributin ne aplikimin e shkencave politike dhe ekonomike

Një moment shumë i veçantë dhe emocionues për këtë vlerësim që unë po marr dhe që më bën të ndihem krenare dhe njëkohësisht e përulur në këtë moment të jetës time.

 

No Comments

Post A Comment